Safulak Art Village•Year 2007 Art Activity

  Note: [E]-Exhibition, [P]-Performance, [A]-Activity, [R]-Residency  
       
December  
Gallery: Group Exhibition Cafe: Group Exhibition
 
  [E] [Visual]   "Path of Virtue ~ Fang Wei-Wen, Wu Meng-Chang, Kuang Ching-Yun, Tsui Kuang-Yu, Tu Wei-Cheng, Chen Chien-Jung, Chang Ho-Min, Wu Yung-Chieh, Lee Yao-Sheng, Tang Tang-Fa, Stone, Lee Kun-Lin, Lin Wen-Chang, Wang Pang-Jung, Hsieh Hung-Ming Group Exhibition" 12/01 ~ 12/23 at Safulak Gallery  
    [Drawing]   "Chang Hsuan-Yun, Liao Hung-Ning, Weng Pei-Ying, Yang Yu-Mei Group Exhibition" 12/01 ~ 2008/01/28 at Safulak Cafe  
 
November  
Gallery: Chiu Chih-Wei Cafe: Liao Chin-Hsiang Performance Group: Taipei Dance Circle
 
  [E] [Drawing]   "Chiu Chih-Wei Solo Exhibition" 11/03 ~ 11/25 at Safulak Gallery  
    [Drawing]   "Liao Chin-Hsiang Solo Exhibition" 11/03 ~ 11/30 at Safulak Cafe  
  [P] [Dancing] "Taipei Dance Circle" 11/24 Saturday 7:30PM in front of Safulak Cafe.  
 
October  
Gallery: Tseng Ying- Tung Cafe: Drinkin Taipei Design Studio
 
  [E] [Drawing]   "Tseng Ying- Tung Solo Exhibition" 10/06 ~ 10/28 at Safulak Gallery  
    [Design]   "Drinkin Taipei Design Studio Exhibition" 10/05 ~ 11/09 at Safulak Cafe  
 
September  
Gallery: Kuo Chu-Shian Cafe: Group Exhibition
 
  [E] [Installation]   "Kuo Chu-Shian Solo Exhibition" 09/08 ~ 09/30, Opening: 09/08 Sat. 2:30pm at Safulak Gallery  
    [Drawing] "South Commentary Group Exhibition" 09/08 ~ 10/03 at Safulak Cafe  
 
August  
Gallery: Group Exhibition Cafe: Wu Sheng-Yu
 
  [E] [Drawing] "Echo ~ Chen Mei-Chen, Wu Mei-Chieh, Chen Pin, Liu Te-An, Lin Wen-Chang, Tseng Yun-Jung Group Exhibition" 08/04 ~ 08/26 at Safulak Gallery  
    [Drawing] "Wu Sheng-Yu Solo Exhibition" 08/04 ~ 09/03 at Safulak Cafe  
   
July  
Gallery: Wen Ming-Yay Cafe: Lin Zong-Fan
 
  [E] [Drawing]   "Stroke-Wen Ming-Yay Solo Exhibition" 07/07 ~ 07/29 at Safulak Art Gallery  
    [Drawing] "Lin Zong-Fan Solo Exhibition" 07/06 ~ 08/01 at Safulak Cafe  
   
June  
Gallery: Huang Yue-Sheng Cafe: Inca Pan
 
  [E] [Print making] "Huang Yue-Sheng Solo Exhibition" 06/09 ~ 07/01 at Safulak Art Gallery  
    [Illustration] "Catch Story's man ~ Inca Pan Solo Exhibition" 06/01 ~ 06/30 at Safulak Cafe  
   
May  
Gallery: Lee Chi-Hom Cafe: Group Exhibition
 
  [E] [Oil Painting]   "Lee Chi-Hom Solo Exhibition" 05/05 ~ 05/27 / Opening:05/05 Sat. 2:30pm at Safulak Art Gallery  
    [Drawing]   "Traveler.Landscape ~ Group Exhibition" 05/04 ~ 05/30 at Safulak Cafe  
   
April  
Gallery: Yi Shi-Qiang Cafe: Chen Kuen-Feng - Chen Jian-Rung
 
  [E] [Oil Painting]   "Yi Shi-Qiang Solo Exhibition" 04/07 ~ 04/29 / Opening:04/07 Sat. 2:30pm at Safulak Art Gallery  
    [Drawing]   "Open Studio - Landscapes ~ Chen Kuen-Feng - Chen Jian-Rung Group Exhibition" 04/05 ~ 05/02 at Safulak Cafe  
   
March  
Gallery: Liu Yi-Shin Cafe: Yen Wen-Shuo
 
  [E] [Metal Installation]   "Making Pairs•Maggie, Yi-Shin Liu Solo Exhibition" 03/10 ~ 04/01 / Opening:03/10 Sat. 2:30pm at Safulak Art Gallery  
    [Drawing]   "Yen Wen-Shuo Solo Exhibition" 03/09 ~ 04/04 at Safulak Cafe  
 
February  
Gallery: Five people exhibition Cafe: Tsai Hui-Ju
 
  [E] [Drawing]   "an anion ~ Wu Yung-Chieh/Lee Kun-Lin/Chang Li-Yeh/Chen Agi/Hsu Tang-Wei Group Exhibition" 02/10 ~ 03/04 / Opening:02/10 Sat. 2:30pm at Safulak Art Gallery  
    [Printmaking]   "Tsai Hui-Ju Solo Exhibition" 02/09 ~ 03/06 at Safulak Cafe  
 
January  
 
Cafe:Shu-Ying Hsieh  
 
  [E] [Drawing]   "7-23 Baby Face ~ Shu-Ying Hsieh Solo Exhibition" 01/04 ~ 02/08 at Safulak Cafe